Zwembaden Tynaarlo

Samenwerkende Zwembaden Gemeente Tynaarlo

De Leemdobben

Openluchtbad
De Leemdobben

Vries

Aqualaren

Subtropisch Zwembad
Aqualaren

Zuidlaren

Lemferdinge

Openluchtbad
Lemferdinge

Paterswolde

Zuidlaren, 15 oktober 2020

 

Actuele situatie bezoek zwembad Aqualaren n.a.v. extra maatregelen i.v.m. het corona virus.

Vanaf  donderdag 15 oktober worden zwembaden niet meer gezien als “doorstroomlocaties”, maar als “binnenlocaties”.

Dit heeft vergaande consequenties voor het aantal bezoekers die we gelijktijdig mogen toelaten.

Vanaf heden mogen wij maximaal 30 personen toelaten in de zwemzaal, mits de 1.5m. gehandhaafd kan worden (met uitzondering van jeugd t/m 17 jaar).

Om op een veilige manier het zwembad te kunnen bezoeken en de veiligheid voor de bezoekers en personeel te garanderen hebben we besloten voor het vrij zwemmen uit te gaan van twee groepen die gebruik kunnen maken van het zwembad:

 • Banen zwemmen (maximaal 15 zwemmers per tijdsblok)
 • Recreatief zwemmen (maximaal 30 zwemmers per tijdsblok)

Vanaf maandag 19 oktober is het verplicht om voor banen zwemmen, recreatief zwemmen en aquasporten (dus niet voor mbvo en ABC-zwemlessen) te reserveren. Reserveren kan via www.aqualaren.nl

Onderstaand de blokken zoals er vanaf 19 oktober gebruik kan worden gemaakt van het zwembad voor vrij zwemmen:

Banen zwemmen overdag op doordeweekse dagen:

Maandag, dinsdag en vrijdag:

 • 07.30 – 08.30 uur
 • 10.45 – 11.45 uur
 • 12.00 – 13.00 uur
 • 13.15 – 14.15 uur

Woensdag:

 • 07.30 – 08.30 uur
 • 08.45 – 09.45 uur
 • 12.00 – 13.00 uur

Banen zwemmen op de doordeweekse avonden:

Maandag:     21.30 – 22.15 uur

Dinsdag  :     18.45 – 19.45 uur

                      20.00 – 21.00 uur

Woensdag:  19.15 – 20.15 uur

Donderdag:  20.15 – 21.15 uur

Zwemmen in de weekenden:

Zaterdag:

 • 14.00 – 15.15 uur recreatief zwemmen 
 • 15.30 – 16.45 uur recreatief zwemmen 

Zondag:

 • 09.30 – 10.30 uur    banen zwemmen
 • 10.45 – 11.45 uur   banen zwemmen
 • 12.00 – 13.30 uur   recreatief zwemmen
 • 13.45 – 15.00 uur  recreatief zwemmen
 • 15.15 – 16.30 uur recreatief zwemmen

 

Voor alle blokken geldt dat het niet meer leeftijdsgebonden is.

 

Voor de blokken banen zwemmen zijn maximaal 15 zwemmers mogelijk en voor de blokken recreatief zwemmen zijn maximaal 30 zwemmers mogelijk, waarbij we zowel op de kant als in het water rekening moeten houden met de 1.5m. regel.

 

Een aantal activiteiten zal voorlopig tot nadere aankondiging helaas uit ons rooster gehaald worden, namelijk:

 • Babyzwemmen
 • Zwangerschapszwemmen
 • Zwemles voor volwassenen

 

Algemene opmerkingen:

         Organisatie voor de zwemlessen blijft onveranderd

 • De horeca is gesloten
 • Douchen is niet toegestaan
 • Alleen zwemmen, recreëren op de kant niet toegestaan
 • Houdt u aan de richtlijnen van de RIVM

De persconferentie van 13 oktober roept veel vragen op voor ons als zwembad. Op dit moment is nog niet duidelijk welke consequenties dit heeft voor Aqualaren. We moeten wachten op informatie vanuit de veiligheidsregio Drenthe en de zwembadbranche. Zodra er meer informatie is zal dit op deze site vermeld worden. Voorlopig werken we zoals is aangegeven in onderstaand bericht, maar zal ook direct worden aangepast indien noodzakelijk.

Update m.i.v. 5 oktober 2020:

Vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur hebben wij als zwembad ook te maken met aanvullende maatregelingen m.b.t. het corona virus:

 

 • Onze horeca is tot nadere aankondiging gesloten

 

 • Tijdens de zwemlessen mogen de ouder(s)/verzorger(s) niet meer in de accommodatie aanwezig blijven.

We hebben dit vanaf woensdagmiddag 30/09 getracht op te lossen en dit met alle zwemlesouders/verzorgers via een mail te communiceren.

Uit de praktijk is nu gebleken dat blijkbaar niet iedereen de mail heeft ontvangen, wat wij zeer betreuren, en er daardoor veel miscommunicatie is ontstaan. Daarnaast stuitte de oplossing die we hadden uitgewerkt ook op de nodige praktische problemen voor zowel u, als ook voor ons als zwembad.

We hebben met elkaar gezocht naar een voor iedereen betere oplossing en we denken deze nu te hebben gevonden:

 • Entree voor de zwemles zoals gebruikelijk via de kassa en het tourniquet, via de grote kleedkamer (dames “schaaphok”) lopen naar de zwemzaal en bij een stoel uw kind uitkleden.
 • Vervolgens via de witte deur aan de achterzijde de accommodatie verlaten.
 • U zult buiten de accommodatie moeten wachten tot de les (bijna) is afgelopen.
 • U gaat dan via de deur waar u de accommodatie heeft verlaten weer naar binnen en zoekt de stoel op waar de kleding van uw kind ligt en gaat vervolgens naar de kleedaccomodatie (er kan niet gedoucht worden) en zoekt een kleedhokje (de grote kleedkamers blijven gesloten) op en kleedt u kind aan.
 • U verlaat vervolgens de kleedaccomodatie via de rode nooddeur links van het heren “schaaphok”) en u komt uit bij de parkeerplaats.

Opmerkingen:

Heeft u een tweede kind (t/m 12 jaar) mee, die geen zwemles heeft, dan mag het kind mee naar binnen om uw andere kind uit- en aan te kleden

Verzoek om de uit- en aankleedtijd zo kort mogelijk te houden, dus zorg voor eenvoudige kleding zoals bijv. een onesie of badjas.

 

 • Helaas mag ook het diplomazwemmen niet meer bijgewoond worden door ouder(s)/verzorger(s) en/of grootouders

 

 • m.b.t. recreatief zwemmen, banen zwemmen en alle doelgroep activiteiten veranderd er vooralsnog niets. Dus van maandag t/m vrijdag hoeft er niet te worden gereserveerd, alleen in de weekenden en vakanties (dit kan via de website www.aqualaren.nl, waar ook de openingstijden en tijdsblokken op staan vermeld).

 

Ik hoop dat we op deze manier een zo passend mogelijke oplossing hebben uitgewerkt en te kunnen voldoen aan de voor ons geldende protocollen en we de veiligheid voor ons allemaal zoveel mogelijk  kunnen waarborgen in deze voor iedereen vervelende periode.

 

Wij vinden het spijtig dat we op deze manier moeten handelen, echter zijn dit de richtlijnen waar wij ons als zwembad aan moeten houden en rekenen op uw begrip.

 

Mocht u om organisatorische redenen dit privé niet kunnen regelen dan hebben wij daar begrip voor en zullen uw lesbandje na telefonisch overleg hierover verlengen tot het moment dat de situatie weer wordt aangepast.

 

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en wil u er op attenderen dat wij op onze website www.zwembadentynaarlo.nl de meest actuele situatie zullen vermelden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Roelof Rutgers

(manager zwembaden gemeente Tynaarlo)

“Zwembad Aqualaren opent m.i.v. maandag 17 augustus weer de deuren”

 Na een lange periode van sluiting als gevolg van het coronavirus en de daarbij financiële consequenties, zal zwembad Aqualaren te Zuidlaren vanaf maandag 17 augustus weer geopend zijn, met inachtneming van het “protocol verantwoord zwemmen” en de algemene richtlijnen vastgesteld door het RIVM.

Op de doordeweekse dagen zal er grotendeels weer gewerkt worden volgens de bestaande openingstijden en tijden waarop de doelgroepactiviteiten staan gepland (alleen op woensdagmiddag kan er van 12.00-18.30 uur niet meer recreatief gezwommen worden).

Maandag t/m vrijdag hoeft er niet gereserveerd worden om te komen zwemmen, echter in de weekenden en vakanties zal dit wel het geval zijn.

Er zal dan gewerkt worden in blokken waarin maximaal 100 personen gelijktijdig aanwezig mogen zijn.

Blokken bestaan uit:

 • Banen zwemmers
 • Gezinnen met kinderen met en zonder diploma t/m 12 jaar + jeugd t/m 12 jaar met diploma
 • Jeugd t/m. 17 jaar met zwemdiploma

Openingstijden in blokken voor vrij zwemmen in de weekenden:

Zaterdag: 14.00-17.00 uur      Gezinnen met kinderen t/m 12 jaar met en zonder diploma en jeugd t/m 12 jaar met diploma

Zondag  : 09.30-10.30 uur      Banen zwemmen

                  10.45-13.15 uur        Gezinnen met kinderen t/m 12 jaar met en zonder diploma en jeugd t/m 12 jaar met diploma

                  13.30-16.00 uur       Jeugd t/m 17 jaar met diploma

Voor zwemmers met een dagbandje zal registratie van naam en telefoonnummer plaatsvinden en bij iedere bezoeker zal een (mondelinge) gezondheidscheck worden uitgevoerd

Voor nadere informatie hierover kunt u kijken op www.zwembadentynaarlo.nl, hier zal steeds de meest actuele informatie op vermeld worden.